back ->

Total: 82 + 47 = 129 individuals

Family First Name Father’s name Year
NACHMAN Moise Flaminio 1821
NACMANI Rachele alias Gigia Servadio 1858
NACMARA William Michael 1863
NAGNI Allegra Salomone 1855
Angiolo Salomone 1856
Angiolo Salomone 1858
Enrichetta Salomone 1860
Ernesto Salomone 1857
Ester Emanuel Joseph 1831
Giacomo Emanuel Isach 1835
Giacomo Salomone 1852
Salomone Emanuel Isach 1823
Smeralda Emanuel 1835
NAHUM Ricca Abramo 1822
NAIM Vita Abramo 1832
NAMIAS Abramo Moise 1834
Elena Abramo 1853
NATAFF Elisa Rachele Pace 1853
Regina Isach Vita 1818
NATHAN Moise David 1836
NEPI Abramo Abramo 1847
Allegra Abramo 1856
NEVIN Federigo Duncan Dugald 1845
NIETTO Jacob Pencas? 1825
NINOS Ester Salvatore 1833
NISSIM Alessandro Raffaello 1852
Angiolo Raffaello 1859
Elena Raffaello 1843
Emilia Raffaello 1865
Enrichetta Raffaello 1846
Fortunata Leone 1865
Giuseppe Raffaello 1859
Jacob Moise Amadio 1844
Laura Raffaello 1862
Lazzero Daniel 1861
Moise Azzia Aron 1831
Rosa Raffaello 1856
NOLA (DE) Dolce Prospero 1834
NOLA (DI) Giuditta Israel 1833
NOLA (DE) Giuseppe Prospero 1854
Sabato Israel 1820
NORSA Cesare Isach 1858
Raffaello Vita Moise Lazzero Samuel Vita 1852
Vittoria Isach 1848
NORZA Cesare Isach 1851
Isach Giuseppe 1823
Isach Giuseppe 1825
NOTRIA Benedetta Moise Aron 1826
NUNES Abigail Jacob 1823
Adele Leone 1860
Anna Emanuel 1843
Chiara Samuele 1822
Elena Emanuel 1849
Emanuel Samuel 1819
Enrichetta Emanuel 1856
Eugenio Leone 1855
Giacomo Emanuel 1855
Giacomo Leone 1856
Giuseppe Emanuel 1847
Leone Vita Jacob 1831
Lucia Leone 1857
Rosa Emanuel 1846
Sara Leone 1825
Sara Samuel 1834
NUNES ALVARENGA Angiolo Isach 1863
Isach Emanuel 1831
NUNES FRANCO Graziadio Isacco 1852
Isach Graziadio 1827
Isach Samuel 1819
Rosa Isach 1851
Samuel Isach 1849
NUNES VAIS Abram Joseph Moise 1834
Amalia Abram Joseph 1856
Anna Moise 1835
Bona Israel 1831
Carolina Abramo 1864
Debora Jacob 1831
Giacomo Israel 1844
Moise Jacob 1864
Moise Moise 1855
Sara Israel 1827
Sara Moise 1831
OLMA Enrichetta Michele 1850
OREFICE Angiolo Isach 1852
Angiolo Isach 1858
Anna Angiolo 1833
Elia Leone 1829
Isach Moise Angiolo 1822
Leone Angelo 1842
Salomone Angiolo 1852
Sara Angiolo 1833
Vita Giuseppe Gabbriello 1843
ORVIETO Allegra Salomone 1837
Bianca Raffaello Vita 1823
Cesira Incognito 1862
Elena Angiolo 1847
Ester Giuseppe 1857
Ester Isach 1855
Fortunata Graziadio 1846
Fortunata Moise 1833
Fortunata Sabatino 1859
Giuseppe Graziadio 1832
Isach Moise 1824
Marianna Graziadio 1855
Moise Isach 1857
Moise Angiolo Isach 1831
Moise Sabato 1860
Rachele Sofia Angiolo 1856
Raffaello Vitale 1858
Rosa Graziadio Abramo 1850
Sabato Moise 1834
Sabato Moise 1841
Salomone Moise David 1833
Salvatore Matteo 1818
Stella Salomone 1859
OTTOLENGHI Abramo David 1865
Allegra Emanuel 1825
Angiolo Alessandro 1839
Beniamino Leone 1829
David Abramo 1835
David Emanuel 1854
David Samuel 1855
Elia Emanuel 1836
Fortunata Abramo 1821
Leopoldo Beniamino 1855
Moise Abramo 1833
Moise David 1865
Sara David 1855
Settima Alessandro 1824

back –>

Advertisements